Hakowy sygnalista

Kurs hakowego - sygnalisty

Zapraszamy na kurs w celu uzyskania uprawnieńhakowego - sygnalisty. Szkolenie trwa 1 dzień. Po szkoleniu wystawiamy zaświadczenia w języku polskim lub dowolnym języku UE honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Uprawnienia

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu w naszym ośrodku operator otrzymuje bezterminowe uprawnienia do obsługi hakowego – sygnalisty niezależnie od rodzaju urządzenia a w szczególności:

  • udźwigu
  • typu
  • sposobu napędu
  • wysokości podnoszenia