Przeprowadzamy kursy na uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego wg poniższych kategorii:


Wózki widłowe
Gazowe, spalinowe, elektryczne, wysokiego składowania, boczne teleskopowe.
Podnośniki koszowe
Podesty wielobieżne, samojezdne, przewoźne, masztowe, wiszące oraz stacjonarne.
Suwnice
Suwnice sterowane z poziomu, roboczego – w tym bezprzewodowo oraz suwnice sterowane z kabiny.
Wciągniki i wciągarki oraz żurawie stacjonarne
Sterowanie z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo bez ograniczeń udźwigu.
Dźwigi
Dźwigi towarowe lub towarowo-osobowe w tym szpitalne.
Żurawie
Przenośne (HDS), przewoźne, samojezdne, wieżowo - bez ograniczeń udźwigu.